SALVIA DIVINORUM: TRIPS

Salvia Divinorum is géén partydrug

Dát is iets dat je goed moet weten. Salvia Divinorum is geen ‘leuke drug’ op de manier waarop alcohol of wiet dat kan zijn. Als je probeert een feestje te bouwen onder invloed van Salvia Divinorum zal je hoogst waarschijnlijk geen goede ervaring hebben. Salvia Divinorum is een bewustzijnsveranderend kruid dat gebruikt kan worden voor hallucinogene doeleinden of in een genezingsritueel. Op de juiste plaats, in de juiste setting maakt Salvia Divinorum het mogelijk om hallucinaties te krijgen. Salvia Divinorum is een kruid die een lange traditie van heilig gebruik kent en is erg goed te gebruiken bij diepte meditatie. Salvia Divinorum kan het best gebruikt worden in een rustige, bijna donkere ruimte, alléén (als een oppasser niet nodig blijkt) of met 1 of 2 goede vrienden. Salvia Divinorum kan het best in stilte gebruikt worden of met zachte prettige muziek op de achtergrond.

Salvia Divinorum: Wat kun je verwachten?

Salvia Divinorum trips variëren in intensiteit van subtiel tot extreem krachtig. Dit geldt zowel voor het kauwen als voor het roken van het blad. De sterkte van de trip is afhankelijk van de hoeveelheid die je neemt, de manier waarop je het neemt en met je individuele lichaamschemie.

Salvia trips verschillen van andere hallucinogene drugs en psychedelische kruiden. Salvia Divinorum heeft een aantal voordelen namelijk:

Lawaai en afleiding verstoren de trip en het is dan ook erg vervelend om televisie te kijken als je Salvia Divinorum hebt genomen, terwijl het zitten bij een kampvuurtje ‘s avonds prachtig is. Vanwege de bewustzijns- en gedragsveranderende eigenschappen van Salvia Divinorum is het gebruik in openbare ruimten sterk af te raden! Vooral als je niet gewend bent om Salvia Divinorum te roken of voor het eerst een sterker extract gaat gebruiken, moet je ervoor zorgen dat er een nuchtere oppasser aanwezig is, zodat deze ervoor kan zorgen dat je jezelf of anderen niet in een gevaarlijke situatie brengt, zoals bijvoorbeeld het omstoten van aangestoken kaarsen of uit het raam lopen. Na het roken van Salvia Divinorum komen de effecten erg snel opzetten; in minder dan een minuut. Na het kauwen van Salvia Divinorum bladeren treden de eerste effecten ongeveer na 15 minuten op en bereik je een piek na ongeveer 30 minuten. Normalerwijze duurt een Salvia Divinorum trip tussen 15 minuten en een uur. Soms kan een trip tot twee uur duren. Voor alle zekerheid is het verstandig om geen auto te rijden of machines te bedienen tot enkele uren nadat de trip voorbij is. De meeste mensen krijgen geen kater van Salvia Divinorum, maar toch zijn er enkele berichten over lichte hoofdpijn na het gebruik van Salvia Divinorum. Bij het roken van Salvia Divinorum kunnen je longen een beetje geïrriteerd raken. Salvia Divinorum trips treden in verschillende levels op. De zogenaamde S-A-L-V-I-A schaal is bedacht om zo de verschillende trip stadia te  beschrijven. Elke letter staat voor een bepaalde sterkte waarop je de trip ervaart. De Salvia schaal beschrijft 6 verschillende stadia van de Salvia roes, waarbij elke letter een heftiger effect omschrijft. De algemene intensiteit van de Salvia Divinorum trip wordt geschaald aan de hand van het meest intense moment dat tijdens de trip wordt ervaren.

S-A-L-V-I-A= Salvia Divinorum trip schaal

Waarschuwing bij het gebruik van pure Salvinorine A

Uit het boek van D.M Turner

Zoals eerder vermeld hebben de meeste die Salvinorine A hebben geprobeerd de effecten als extreem verwarrend ervaren en hebben geen behoefte om deze ervaring te herhalen. Deze reactie kwam zowel van mensen die zeer veel ervaring hebben met het gebruik van hallucinogen, alsook van vele schrijvers en vooraanstaande personen in de psychedelische beweging. Het is niet waarschijnlijk dat Salvinorine A ooit een populaire drugs zal worden. De meeste mensen zullen dan ook de niet-geëxtraheerde plantendelen prettiger vinden. In tegenstelling tot Salvinorine A geven Salviabladeren, zeker bij inname, een veel subtieler en langer aanhoudend effect. De meeste mensen ervaren dit als prettiger en hebben hier zodoende meer baat bij. Op deze manier gebruikt is Salvia Divinorum ook een stuk minder overweldigend dan bij het gebruik van pure Salvinorine en veroorzaakt daarom ook niet snel de gevaren zoals als volgt beschreven wordt. Salvinorine A wordt momenteel slechts door een kleine groep mensen gebruikt en informatie aangaande de mogelijke effecten op mensen is daarom beperkt. Er is weinig bekend over de mogelijke toxiciteit van salvinorum A, zeker in hoge doseringen. Informatie over de ervaringen van zo’n 50  gebruikers zijn hier informeel verzameld en verwerkt. Ook heb ik een aantal inzichten in de tekst verwerkt die ik heb opgedaan tijdens zo’n 30 sessies met Salvinorine A. Het gebruik van Salvinorine A kan extreme gevaren met zich meebrengen, die je bij andere psychedelica niet tegenkomt.
  
Na het roken van Salvinorine zullen sommige gebruikers opstaan en rondlopen of bewegen en tegen dingen aanrennen die op hun pad staan. Mensen die in deze staat verkeren bewegen vaak op een opgewonden manier en lijken te worstelen met hun ervaring. Meestal hebben deze personen blijkbaar ook geen herkenning van hun omgeving op dat moment. Deze reactie is slechts opgemerkt bij een paar mensen, ongeveer 5% van de eerste 50 sessies.

Een vaker voorkomend fenomeen was dat de persoon na het roken van Salvinorine A niet in de gaten heeft dat hij/zij zwaar onder invloed is en begint rond te lopen. In deze situatie is de persoon wel in staat om zijn of haar omgeving  waar te nemen en beweegt zich vrij moeiteloos zonder tegen allerlei objecten aan te botsen. Verschillende personen wilden in deze situatie de plaats waar zij zich op dat moment bevonden verlaten en naar een andere locatie rijden of lopen en moesten er van af gebracht worden om dit te doen. Vaak kunnen personen zich nadat de effecten voorbij zijn niet herinneren dat ze hebben rondgelopen of weg wilden gaan. De aanwezigheid van een persoon die optreed als oppasser is zeer belangrijk gebleken bij situaties zoals hierboven beschreven staan. Siebert heeft een aantal van dit soort reacties meegemaakt en stelt het volgende vast: ”Bij een dosering boven 500 tot 1000 mcg kunnen de effecten zeer alarmerend zijn. Ik heb mensen op zien staan en ongecontroleerd door de kamer zien waggelen, over meubels zien vallen, onsamenhangende nonsens brabbelen en hun hoofden tegen de muur aan zien slaan. Sommige mensen hebben geprobeerd om het huis te verlaten. Nadat de Salvia Divinorum ervaring voorbij is herinneren ze zich hier niets van en meestal herinneren ze zich heel andere ervaringen! Voor een buitenstaande observeerder heeft de persoon die zich in deze situatie bevind een lege blik in zijn ogen, alsof niemand aanwezig is. Ook komt het vaak voor dat mensen een gezichtuitdrukking hebben die het best te vergelijken valt met dat van een doodsbang dier.”

Er is zeker potentieel psychisch gevaar in Salvinorine A. Ik kan uit eigen ervaring bevestigen dat Salvia Divinorum ogenblikkelijk al je gevoel en referentie aan de gangbare realiteit kan doen verdwijnen. Zelfs je gevoel van bestaan. Je kunt denken dat jij of de wereld absoluut is doorgedraaid. Zeer ervaren trippers berichten na een toediening van extreem hoge doseringen Salvinorine A dat ze het gevoel hebben alsof iemand een grap met ze uithaalt door hen Salvinorine te gegeven. Een bepaald persoon die Salvinorine A heeft geprobeerd en die vrij ervaren is met DMT en andere psychedelica zegt over Salvia Divinorum: “Salvia Divinorum laat bij een dosering die 50X tot 100X lager ligt dan DMT, DMT lijken op een waterpistool..!” De intensiteit van een Salvinorine A trip wordt meestal ervaren als net een stapje intensiever en heftiger dan gerookte DMT, net als dat DMT net een stapje intenser en heviger ervaren wordt als een typische LSD trip. Een groot percentage van de Salvinorine A gebruikers melden ook dat de angst factor vele malen groter is dan met DMT, en dat zegt véél. Ik denk dat, hoe ervaren een persoon ook is met andere psychedelica of het verkeren in een andere bewustzijnstoestand, niemand voorbereid kan zijn op een volle en qua sterkte meest intensieve Salvinorine A trip. De mentale staat waarin Salvinorine je brengt is onmogelijk met welke andere psychedelica te vergelijken en het komt algemeen voor dat de gebruikers geshockeerd, absoluut verbaasd en angstig worden. Het is dan ook absoluut zo dat het een stuk voorzichtiger en veiliger is als je de gehele Salvia Divinorum plant gebruikt voordat je met het geïsoleerde actieve bestanddeel gaat experimenteren.

 

 

sponsored by:

Sjamania is your source for Salvia Divinorum


Updated 27 October, 2006
(c) copyright 2006 www.salvia-divinorum.nl / ZunZimla - Claire